Browsed by
Category: JavaScript exposed

Znacznie szybsze debugowanie JS w VS Code

Znacznie szybsze debugowanie JS w VS Code

Ostatnio odkryłem nową funkcjonalność środowiska Visual Studio Code. Używając wtyczki VS Code – Debugger for Chrome można umożliwić debugowanie JS. Kod aplikacji uruchomiony w przeglądarce może być śledzony w edytorze. Visual Studio Code zawiera kilka wbudowanych debuggerów w tym np. dla Node.js. Aby doinstalować powyższy dodatek wystarczy nacisnąć F1 a następnie install extension. Gdy z otwartej listy wybierzemy pozycję Debugger for Chrome, będziemy mogli już przystąpić do konfiguracji naszego rozszerzenia. Konfiguracja Podstawową kwestią jest zmiana konfiguracji Chrome, aby upewnić się,…

Read More Read More

Konfiguracja TypeScript – kompilacja

Konfiguracja TypeScript – kompilacja

Co to jest TypeScript? TypeScript to język, który jest nakładką na JavaScript. Udostępnia on silne typowanie dla tego dynamicznego języka. Dodatkowo wprowadza on klasy, moduły i interfejsy, które pomagają w organizacji kodu aplikacji. Jest to szczególnie użyteczne w dużych projektach z wydzielonymi wieloma częściami aplikacji. Dzięki użyciu mechanizmów obiektowych możemy porządkować kod, a dzięki silnemu typowaniu każdy błąd składniowy zostanie wykryty już podczas kompilacji lub, w niektórych edytorach, nawet podczas pisania. Dobra konfiguracja TypeScript pozwoli nam w dużej mierze zautomatyzować…

Read More Read More

Interceptor in Angular

Interceptor in Angular

$http service This service is an Angular method for making HTTP request for external resources. All HTTP requests has an asynchronous nature. Because of that, all operations return promises. Generally, this service could be used by defining parameters directly, like below or by using shortcut methods Interceptor in Angular The same as in previous post about interceptor in Angular you can also setup global mechanism to intercept each HTTP request. It can be useful for error handling, logging or authentication….

Read More Read More