Browsed by
Tag: headers

Nagłówki cache

Nagłówki cache

Age W przypadku, gdy jako wynik zapytania jest zwracany zasób przechowywany w cache, nagłówek ten mówi nam, ile czasu (w sekundach) minęło od pobrania treści rekordu. Cache-Control Jest on stosowany do sterowania zachowaniem cache. Może posiadać niżej wymienione parametry: max-age – wskazuje jak długi czas życia (w sekundach) przechowywanego zasobu jest akceptowalny; może być używany zarówno w zapytaniach jak i odpowiedziach. Ustawienie max-age: 0 powoduje, że zasób jest dynamiczny i nie podlega cache’owaniu. Jednak nie powinniśmy tego nadużywać, bo dla…

Read More Read More