Browsed by
Tag: typescript

ProtractorJS + TypeScript – tutorial

ProtractorJS + TypeScript – tutorial

ProtractorJs is an end-to-end framework written for AngularJS applications. It uses Selenium WebDriver features internally. The main advantage of the regular WebDriver test is an ability to cooperate well with SPA application. The main problem with this type of systems is asynchronization. Single Page Applications change their look without reloading the whole page. So it is very hard to determine when the application is ready for action. Fortunately, Protractor knows the Angular internal mechanisms, so he is aware when application finish all operations.

Konfiguracja TypeScript – kompilacja

Konfiguracja TypeScript – kompilacja

Co to jest TypeScript? TypeScript to język, który jest nakładką na JavaScript. Udostępnia on silne typowanie dla tego dynamicznego języka. Dodatkowo wprowadza on klasy, moduły i interfejsy, które pomagają w organizacji kodu aplikacji. Jest to szczególnie użyteczne w dużych projektach z wydzielonymi wieloma częściami aplikacji. Dzięki użyciu mechanizmów obiektowych możemy porządkować kod, a dzięki silnemu typowaniu każdy błąd składniowy zostanie wykryty już podczas kompilacji lub, w niektórych edytorach, nawet podczas pisania. Dobra konfiguracja TypeScript pozwoli nam w dużej mierze zautomatyzować…

Read More Read More

Visual Studio – TypeScript version problem

Visual Studio – TypeScript version problem

TypeScript project with Angular in Visual Studio – beginner problem When you start writing your first project in TypeScript in Visual Studio you can notice some annoying behaviour. At first, you probably have installed TypeScript and configured project. Then you have started reading some tutorials. In my case, I started with tutorial: http://chsakell.com/2015/09/19/typescript-angularjs-gulp-and-bower-in-visual-studio-2015/ When I have started following this lessons, I noticed that hundreds of errors appears. Surprisingly, they were not in my code, but in Angular TypeScript definition file – angular.d.ts. I saw that…

Read More Read More