Metoda DELETE

Metoda DELETE

Metoda DELETE oznacza żądanie skasowania adresu URL, do którego odwołujemy się w zapytaniu. Nie musi to oznaczać skasowania zasobu (choć może), ale musi się wiązać z dezaktywacją adresu URL do niego prowadzącego. Zasób nie musi być kasowany, gdy jest wskazywany również przez inne adresy.
Metoda DELETE jest najczęściej używana w połączeniu z PUT z uwagi na to, że operują one na unikalnym adresie, który identyfikuje używany przez nas zasób.

DELETEJeżeli operacja kasowania odnośnika powiedzie się, powinien zostać zwrócony rezultat

  • 202 (Accepted), gdy zasób nie został skasowany,
  • 204 (No content), jeżeli został on skasowany i operacja nie zwróciła żadnej wartości,
  • 200 (OK), gdy zasób został skasowany i zwrócono wynik operacji.
Request Response
DELETE /articles/red-shoe HTTP/1.1 
Host: www.example.com
HTTP/1.1 204 No Content